Trên Internet, ngoài bộ Microsoft Office nổi tiếng hiện nay, có rất nhiều bộ office tốt, trong đó có wps office. Wps office là từ viết tắt của Writer, Presentation và Spreadsheets, được phát triển bởi Kingsoft, một công ty phần mềm của Trung Quốc có trụ sở tại Chu […]