Trung thực có nghĩa là trung thực và trung thực, một người được coi là trung thực sẽ không bao giờ nói dối để lừa dối người khác. Trung thực là một trong những đức tính quý giá nhất của con người mà mọi người nên sở hữu, dù là […]