Cách đây khoảng 1 năm, ở Việt Nam rất ít người biết đến từ “swag”, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, từ này được giới trẻ rất ưa chuộng và nhiều bạn đã áp dụng từ này như một từ thông dụng. Vậy tại sao giới trẻ lại sử […]