Trong bối cảnh công nghiệp toàn cầu thay đổi nhanh chóng, các công ty phải liên tục sửa đổi các thiết kế và phạm vi sản phẩm của họ. Trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường và sở thích, thị hiếu ngày càng thay đổi của người tiêu […]