QQ là gì? Đối với những người thường quen thuộc với văn hóa Trung Quốc, từ QQ có thể khiến nhiều người liên tưởng đến công cụ trò chuyện QQ của Tencent. Nhưng QQ không chỉ là viết tắt của ứng dụng di động, nó còn có thể là một […]