Đối với một người mới tham gia vào ngành ngôn ngữ lập trình, các khái niệm như Prototype hoặc Javascript chắc chắn vẫn còn rất mới. Tuy nhiên, đây là những kiến ​​thức trọng tâm cần phải nắm vững để có thể học tốt chương trình. Thì bài viết dưới […]