PrEP là việc sử dụng thuốc kháng vi rút (ARV) để ngăn ngừa lây nhiễm HIV ở những người có nguy cơ cao chưa bị nhiễm HIV. PrEP có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV và là một phương pháp rất hiệu quả để ngăn […]