Bất kỳ bộ chứng từ nào, thủ tục hải quan, thanh toán, bảo hiểm, bạn cũng sẽ cần phải đính kèm packing list. Vậy packing list là gì? Tại sao một danh sách đóng gói lại quan trọng như vậy? Tôi cần chú ý điều gì khi lập danh sách […]