Output là một thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày. Vậy bạn đã biết Output là gì? Từ đồng nghĩa và trái nghĩa là gì? Các ứng dụng xuất ra trên các thiết bị là gì? Hãy cùng ReviewAZ […]