Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD là gì) là một rối loạn sức khỏe tâm thần liên quan trực tiếp đến hành vi và cách suy nghĩ của một người. Những nỗi sợ hãi, hình ảnh và suy nghĩ không mong muốn thường nảy sinh, dẫn đến những cưỡng […]