No longer: là một cụm trạng ngữ mô tả một hành động đã được thực hiện, đã xảy ra nhưng No longer tồn tại nữa. Đây là một cụm từ rất phổ biến trong tiếng Anh. Hãy cũng tham khảo các bài viết sau để biết được cấu trúc và […]