MBTI là gì? MBTI là viết tắt của Myers-Briggs Type Indication và là cách giúp xác định tính cách, sở trường, sở thích, nghề nghiệp phù hợp của một người,… Hãy cùng tôi tìm hiểu về MBTI nhé! 1. Kỳ thi MBTI là gì? MBTI là gì, viết tắt của […]