Trong những năm gần đây, các mẫu nhà phố đẹp 2 tầng mái thái ngày càng trở nên phổ biến ở hầu hết các ngôi nhà từ nông thôn đến thành thị. Điều này xuất phát từ những đặc tính ưu việt của hệ thống mái truyền thống Việt Nam. […]