Diện tích đất khoảng 100m2, thiết kế xây dựng 2 tầng sẽ vô cùng hợp lý khi tính đến chi phí và sự thoải mái của nhiều gia đình. Chế độ này phù hợp với điều kiện xây dựng ở thành thị và nông thôn. Cùng tham khảo những mẫu […]