Ông cha ta xưa kia cho rằng việc đầu tiên khi làm nhà là phải chú ý đến cửa, cửa rộng, hợp phong thủy thì công việc làm ăn mới phát đạt, thuận buồm xuôi gió, thực tế thì quan niệm này vẫn còn. đúng ngày hôm nay. Vì vậy, […]