Trong thời gian gần đây Khi nhìn vào nhãn sản phẩm, chúng ta thường thấy bên trong có một hình vuông lớn, bên trong có nhiều ô vuông liên tiếp được sắp xếp thành các ký tự lạ như ma trận, ô vuông này được gọi là mã QR. Để […]