Lakeside Palace nằm giữa đường Nguyễn Lương Bằng và đường số 5 thuộc quận Liên Kiều và quận Xie Nan, thành phố Đà Nẵng. Từ dự án, cư dân có thể đến hệ thống giáo dục liên cấp, đại học bách khoa, trung tâm hành chính quận Liêu Kiều, bệnh […]