Kick-off là một trong những hoạt động được tổ chức nhằm mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, công ty khi chuẩn bị triển khai một dự án mới, khi cần thúc đẩy mục tiêu bán hàng, hoặc khi cần thiết lập kết nối nội […]