Tag: Khớp lệnh

  • Khớp Lệnh Là Gì? Các phương pháp khớp lệnh

    Khớp Lệnh Là Gì? Các phương pháp khớp lệnh

    “Khớp lệnh là gì?” Đang trở thành câu hỏi chung của nhiều nhà đầu tư khi tham gia thị trường thương mại. Đây được biết đến là một dạng giao thức nhanh và hiệu quả được nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng. Nhiều phương pháp khác nhau được đưa vào khớp lệnh, đảm bảo nguyên […]