Cấu trúc instead of là một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong văn viết và lời nói hàng ngày để diễn đạt sự thay thế. Vậy sử dụng thay thế như thế nào, sự khác biệt giữa chất thay thế và chất […]