Sự bùng nổ của dữ liệu đã làm cho tất cả các loại thông tin trở nên dễ tiếp cận hơn với chúng ta. Việc biến thông điệp thành các chiến dịch tiếp thị để thu hút người tiêu dùng không hề đơn giản, và để làm được như vậy, […]