Trong tiếng Anh, khi bạn muốn diễn đạt hành động giao phó công việc cho người khác, bạn sẽ phải sử dụng một động từ để diễn tả toàn bộ ý nghĩa câu nói của mình để không gây nhầm lẫn cho người nghe. Tuy nhiên, nhiều bạn sẽ không […]