Với sự phát triển kinh tế và hội nhập văn hóa, giới trẻ ngày càng có nhiều cách giải trí mới, trong đó nổi bật nhất là khiêu vũ trong các quán bar hay câu lạc bộ. Đối với một người ham chơi thì kẹo và ke là hai thứ […]