Một công trình hoàn mỹ, một công trình kiến ​​trúc đẹp đều đi kèm với giá trị lao động, trí tuệ và mồ hôi công sức của người kiến ​​trúc sư thì công trình kiến ​​trúc đẹp, hoàn mỹ và tâm huyết như trí tuệ của người kiến ​​trúc sư […]