Tag: ECMO Là Gì?

  • ECMO Là Gì?

    ECMO Là Gì?

    ECMO là gì ? ECMO là một phương pháp oxy hóa màng ngoài cơ thể sử dụng hệ thống tuần hoàn để trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ và duy trì các chức năng quan trọng ở bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy tim. Thở khó. Tuần hoàn ngoài cơ […]