Tag: EBITDA là gì

  • EBITDA là gì? Ý nghĩa và cách tính? So sánh EBITDA và EBIT

    EBITDA là gì? Ý nghĩa và cách tính? So sánh EBITDA và EBIT

    EBITDA là gì? là viết tắt của Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tức EBITDA, EBITDA. Đây là thuật ngữ được sử dụng để mô tả lợi nhuận trước thuế của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Lợi nhuận vẫn bao gồm thuế, tiền vay và không trừ khấu hao. EBITDA là gì? Chúng […]