Tag: Đông phương học là gì?

  • Thông tin chung về ngành Đông phương học là gì?

    Thông tin chung về ngành Đông phương học là gì?

    Ngành Đông phương học được đánh giá là một trong những ngành học mới đầy tiềm năng liên quan đến nhu cầu kinh tế hiện đại của Việt Nam và các nước phương Đông, đòi hỏi nguồn nhân lực có kiến ​​thức chuyên môn tốt, khả năng ngoại ngữ và kỹ thuật. tích hợp tốt. […]