Bạn đã bao giờ nghe người ta nói với bạn trong cuộc sống của bạn “đừng đụng vào nó, nó rất đồng bóng!”, “Cô ấy rất đồng bóng, cẩn thận!” … với bạn? Rút ra từ kinh nghiệm đối phó với khá nhiều người hay đồng bóng, cả nam và […]