Tiết kiệm ngân hàng chắc chắn là một khái niệm phổ biến ngày nay. Các ngân hàng khuyến khích dịch vụ sử dụng người dùng của mình. Nhiều chương trình ưu đãi lãi suất huy động mà họ triển khai là minh chứng cho điều này. Vì vậy tiền gửi […]