Creatinin là chỉ số quan trọng giúp bác sĩ đánh giá chính xác sức khỏe của mỗi người, đặc biệt là chức năng thận. Đối với những người nghi ngờ mắc bệnh thận, việc xét nghiệm chỉ số này là rất cần thiết. Hãy theo dõi bài viết creatinin là […]