Collocation là gì? Phương pháp collocation để học IELTS là một phương pháp hiệu quả được nhiều người sử dụng. Đây là điều sẽ giúp bạn dễ dàng ghi điểm trong phần nói và viết của bài thi IELTS. Tuy nhiên, học bằng collocation không hề dễ dàng chút nào. […]