Nhưng vì cấu trúc là ngữ pháp khó hơn trong tiếng Anh. Chúng ta thường thấy cấu trúc này trong các bài tập nâng cao về câu điều kiện. Đây là lý do tại sao nhiều người không biết hoặc không hiểu cấu trúc ngữ pháp này. Trong bài viết […]