Đôi khi chúng ta cần phải mạnh mẽ rời bỏ một mối quan hệ để tìm kiếm niềm vui mới hay sự bình yên đơn giản. Trong tình yêu, bạn không cần phải nỗ lực mới có kết quả. Đôi khi chúng ta phải biết buông bỏ để tìm thấy […]