Tag: as well as

  • Và Cấu Trúc Tiếng Anh As Well As Và Cách Sử Dụng Chi Tiết

    Và Cấu Trúc Tiếng Anh As Well As Và Cách Sử Dụng Chi Tiết

    Các cụm từ trong tiếng Anh là một trong những chủ điểm ngữ pháp thông dụng và được sử dụng rất nhiều trong thực tế cũng như giao tiếp hàng ngày. Một trong những cụm từ phổ biến mà hầu như mọi người đều đã gặp là “as well as.” Bạn có biết cách sử […]