Tag: Ant radio service

  • Ant Radio Service Trên Galaxy Note 3 Là Gì?

    Ant Radio Service Trên Galaxy Note 3 Là Gì?

    Có thể bạn đã biết rằng các ứng dụng mặc định đi kèm với hệ điều hành Android đã được cài đặt trên thiết bị của bạn. Nhưng tại sao nó khó quá? Đừng bận tâm, bạn có một mẹo nhỏ để xóa các ứng dụng mặc định trên Galaxy Note 3. Khi bạn gỡ […]