Tag: 214 bộ thủ

  • Có nên học 214 bộ thủ trước?

    Có nên học 214 bộ thủ trước?

    Chữ Hán luôn là một trở ngại rất lớn đối với tất cả những người học tiếng Trung, ngay cả tiếng Trung vì độ khó của các chữ tượng hình và 214 bộ thủ. Chúng tôi thường nhận được một số gợi ý Học gõ chữ Hán giúp dễ nhớ chữ Hán hơn, tuy nhiên […]