Tổng hợp

Thiết Kế Các Chức Năng Bằng Sequence Diagram Có Phức Tạp Không?

Về cơ bản, lập trình là lấy đầu vào, xử lý và cuối cùng trả lại đầu ra để hoàn thành một yêu cầu hoặc chức năng. Đôi khi chúng ta đau đầu vì không biết phải làm gì và làm như thế nào. Khi đó Sequence Diagram sẽ là giải pháp giúp bạn thực hiện được các chức năng trong phần mềm này. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Tham Khảo: Lập trình là gì? Lập trình và các ngôn ngữ lập trình phổ biến

Sequence Diagram là gì?

Sơ đồ tuần tự là một sơ đồ xây dựng câu chuyện đằng sau ứng dụng. Câu chuyện đằng sau hậu trường ở đây là sự tương tác giữa các nhóm người tiêu dùng, các thông điệp được gửi và nhận giữa những người dùng và thời gian giữa các thông điệp đó.

sequence-diagram-4-a9-sohoriverview

Ví dụ bài toán xuất số nguyên tố nhỏ hơn n ra màn hình:

Đầu tiên chương trình sẽ nhận đầu vào là một số n.

Sau đó chương trình lặp lại từ 0 đến n.

sau đó kiểm tra số nào là số nguyên tố

Cuối cùng, đầu ra là số nguyên tố xuất hiện trên màn hình

Với sự tham gia của các hàm và đối tượng, các hàm được thực hiện từ thứ tự nhận đầu vào, chạy vòng lặp, kiểm tra và trả kết quả. Những gì được hình dung bằng cách vẽ biểu đồ là một biểu đồ trình tự.

Các thành phần Sequence Diagram

Đối tượng

Được ký hiệu bởi các hình chữ nhật (được biểu thị dưới dạng đường sống trong StarUML) được sử dụng để đại diện cho các lớp và đối tượng. Chúng được phân biệt với nhau bằng dấu hai chấm trước tên Đối tượng.

Hình vuông này được sử dụng để đại diện cho lớp, đối tượng người tiêu dùng mà bạn sẽ sử dụng để thực thi mã của mình.

Đường chấm bên dưới hình chữ nhật là đường sống của đối tượng tiêu dùng, được dùng để thể hiện quá trình thực hiện của đối tượng tiêu dùng từ khi tạo ra đến khi biến mất.

Thông tin

Được sử dụng để hiển thị các thông báo mà một đối tượng người dùng chuyển cho một đối tượng người dùng khác. Nó có thể là hiệu ứng của việc gửi và trả lại, hoặc nó có thể được thực hiện bằng cách gọi, …

Có một số loại thông báo phổ biến:

sequence-diagram-4-a10-sohoriverview

Thông báo đồng bộ: Thông báo này yêu cầu một yêu cầu trước đó cho hành động tiếp theo.

Thông báo không đồng bộ: Thông báo này không yêu cầu yêu cầu trước đó cho hoạt động tiếp theo.

Tự tin nhắn: Tin nhắn được gửi cho chính bạn để thực hiện các chức năng như kiểm tra / xác thực dữ liệu.

Tin nhắn trả lời / tin nhắn trả lại: Tin nhắn đáp lại yêu cầu.

Tham Khảo Thêm: Rela là gì? Rela có nghĩa là gì trên Facebook

Các bước để xây dựng một Sequence Diagram

1. Quyết định những tính năng nào để thiết kế

Biểu đồ ca sử dụng / câu chuyện người dùng hoặc các yêu cầu dựa trên việc lựa chọn chức năng được thiết kế.

Lưu ý: Mỗi chức năng là một sơ đồ tuần tự riêng biệt.

Ví dụ, ở đây tôi chọn chức năng đăng nhập của một trang web Java, theo mô hình MVC

2. Xác định các bước thực hiện

Người dùng nhập tài khoản, mật khẩu vào biểu mẫu đăng nhập

Người dùng nhấn nút đăng nhập

Biểu mẫu đăng nhập gửi yêu cầu đến bộ điều khiển chính

Bộ điều khiển chính tiếp tục gửi yêu cầu từ biểu mẫu đến bộ điều khiển người dùng để thực hiện chức năng

Bộ điều khiển người dùng sẽ gọi UserDAO để thực thi hàm checkLogin ().

UserDAO sẽ vào cơ sở dữ liệu để tìm bộ kết quả của mật khẩu tài khoản tương ứng và gửi lại

Nếu tài khoản và mật khẩu tồn tại, một trang html sẽ được trả lại cho người dùng và đăng nhập thành công

Nếu không, hãy trả lại một html thông báo tài khoản hoặc mật khẩu sai và yêu cầu đăng nhập lại

3. Xác định các đối tượng liên quan

Dựa trên ý tưởng trên, tôi có thể thấy đối tượng người dùng hoàn toàn

Actor đại diện cho người dùng (Actor được thêm riêng từ mô hình)

Trình duyệt là nơi người dùng làm việc (lớp)

: Dispatcher Controller nhận các nút và thực hiện các hành động để gửi đến các bộ điều khiển khác (đối tượng)

: UserController là nơi dữ liệu được nhận và xử lý (Đối tượng)

: Cơ sở dữ liệu truy cập UserDAO (đối tượng)

Cơ sở dữ liệu là nơi các tài khoản và mật khẩu được lưu trữ (các lớp)

Dạng xem trả về trang html (lớp) được hiển thị cho người dùng

Vì có 2 điều kiện ở đây, đăng nhập thành công hay thất bại, tôi sẽ sử dụng Phân đoạn kết hợp để tạo một hộp điều kiện với 2 toán hạng là đúng và sai.

Với các bước và các đối tượng tham gia được xác định, bây giờ chúng ta có thể vẽ biểu đồ trình tự.

Ứng dụng

Thiết kế và phát triển các tính năng

Xác nhận và bổ sung các phương thức của lớp

Sequence Diagram là biểu đồ xác định đối tượng tiêu dùng và trình tự các bước thực hiện một bài toán, chương trình. Biểu đồ trình tự được sử dụng cho phong cách thiết kế phát triển và mục đích thử nghiệm. Qua bài viết này, hy vọng các bạn đã hiểu toàn diện về Sequence Diagram là gì và cách vẽ Sequence Diagram.

Để cập nhật nhiều kiến thức hữu ích, hãy truy cập website Soho RiverView của chúng tôi hàng ngày nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button