Tổng hợp

Modal Verb Là Gì? Các Khái Niệm Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng Phổ Biến

Modal verb nghe có vẻ lạ, nhưng nó là tên của một modal verb dùng để bổ nghĩa cho một động từ trong câu. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về tất cả các động từ phương thức và cách sử dụng chúng.

modal-verb-5-a5-sohoriverview

Tham Khảo: Mạo từ là gì? Cách sử dụng mạo từ sao cho đúng

Modal verb là gì?

Modal verbs là những động từ được coi là bất quy tắc và không mô tả một hành động, nhưng được sử dụng để sửa đổi động từ trong câu.

Modal verbs dùng để phân loại mức độ và xác suất của động từ nhằm nhấn mạnh mục đích của người nói và ngữ cảnh trong câu (khẳng định, cho phép, yêu cầu, nên, dự đoán sự việc xảy ra). .

modal-verb-5-a4-sohoriverview

Một số động từ phương thức phổ biến: can, could, will, will, may, might, should, must, ought to.

Cách sử dụng động từ phương thức

Còn đối với động từ phương thức, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết chúng vì chúng thường xuất hiện trước động từ chính trong câu. Cách sử dụng cụ thể như sau:

– Một động từ thể thức được theo sau bởi một nguyên thể (V0). tức là không chia động từ (không thêm “s”, “ing”, “ed”).

– Không sử dụng trợ động từ trong câu nghi vấn, câu phủ định, dấu chấm hỏi. Nhưng chúng ta sẽ sử dụng modal verbs làm động từ bổ trợ.

Ví dụ:

Cho tôi xin ít đường được không? (Cho tôi xin ít đường được không?)

Bạn không nên thức khuya. (bạn không nên thức khuya)

modal-verb-5-a3-sohoriverview

Cách sử dụng các modal verb phổ biến

Như chúng ta đã biết, chúng ta có các cặp động từ thể hiện sự chắc chắn (can / could), mệnh lệnh (must / have to), lời khuyên (should / should / need), v.v. Hãy chuyển sang phần tiếp theo. Đọc tiếp để tìm hiểu cách sử dụng các động từ phương thức phổ biến.

Can/ Could (có thể)

– Động từ “Can” được sử dụng để diễn đạt khả năng chủ quan rằng (một người / sự vật trong câu) một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

Tôi có thể đọc sách cả ngày.

(Tôi có thể đọc sách cả ngày).

– “Can” và “could” được sử dụng trong các câu nghi vấn để đề nghị, yêu cầu hoặc xin phép. Chúng ta sử dụng “Could” trong ngữ cảnh lịch sự hơn, không nghiêm túc như “can”.

Ví dụ:

Tôi có thể giúp bạn với báo cáo đó?

(Tôi có thể giúp bạn với bản báo cáo đó không?).

Tôi có thể mượn cuốn sách này trong hai ngày không?

(Tôi có thể mượn cuốn sách trong hai ngày không?).

– Ta có thể thay “Can” hoặc “could” bằng “be could to”.

Ví dụ:

Tôi có thể ở nhà cả ngày vào cuối tuần.

(Tôi có thể ở nhà cả ngày vào cuối tuần).

Must/ Have to (Phải)

– Động từ “must” được dùng để diễn đạt yêu cầu chủ quan hoặc cấm đoán (đối với người / sự vật trong câu) về một sự việc có thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

Để dọn dẹp nhà cửa trước Tết Nguyên đán, tôi phải về nhà.

(Tôi phải về nhà và dọn dẹp trước Tết Nguyên Đán).

– Động từ bổ ngữ “must” được dùng làm quá khứ phân từ của must, hoặc trong một trường hợp quy định, là tính khách quan.

Ví dụ:

Tôi phải làm bài tập về nhà trước khi đi ngủ.

(Tôi phải làm bài tập về nhà trước khi đi ngủ).

Tham Khảo Thêm: Mô là gì? So sánh mô biểu bì và mô liên kết

modal-verb-5-a2-sohoriverview

May/ Might (có thể, khả năng thấp)

– Tương tự như “Can”, nhưng ít thường xuyên hơn. Có thể được sử dụng cho các hành động hiện tại có thể.

– Động từ thể thức “May” thường được dùng để xin phép trong giao tiếp hàng ngày.

– Động từ “Might” thường được dùng trong mệnh đề gián tiếp của câu để xin phép.

Ví dụ:

Tôi có thể sử dụng điện thoại này không?

(Tôi có thể sử dụng điện thoại này không?)

Tôi tự hỏi nếu (điều đó) họ sẽ đáp ứng tất cả các thời hạn.

(Tôi tự hỏi liệu họ đã hoàn thành tất cả các báo cáo đến hạn chưa.)

Will/ Would (sẽ)

– Động từ “Will” cũng được dùng khi nói để mời, đề nghị, yêu cầu, thuyết phục.

Ví dụ:

Bạn có muốn đi đến quán cà phê với tôi?

(Bạn sẽ đi uống cà phê với tôi chứ?).

Lưu ý: “will” cũng có thể được sử dụng cho tương lai đơn, cho biết một sự kiện có thể xảy ra trong tương lai mà không cần lên kế hoạch trước.

Động từ thể thức “would” là thì quá khứ của ý chí và cũng được sử dụng để diễn đạt một lời mời hoặc khả năng xảy ra một hành động trong câu.

Ví dụ:

Bạn sẽ đến bữa tiệc của chúng tôi với bạn gái của bạn chứ?

(Bạn và bạn gái của bạn sẽ đến bữa tiệc của chúng tôi chứ?).

Should/ Ought to (nên)

– “Should” được dùng để thể hiện một gợi ý / suy đoán (một người / sự việc trong câu) sẽ xảy ra.

Ví dụ:

Bạn nên mua những chiếc nhẫn đó vì chúng đang được giảm giá.

(Bạn nên mua những chiếc nhẫn đó vì chúng đang được giảm giá.)

– Động từ “should” được sử dụng để diễn đạt một gợi ý / cho rằng (điều gì đó / điều gì đó trong câu) nên xảy ra (khẩn cấp hơn).

Ví dụ:

Bạn nên đến bệnh viện trước cuối tuần.

(Bạn nên đến bệnh viện trước cuối tuần).

Dạng phủ định của động từ phương thức phổ biến

modal-verb-5-a1-sohoriverview

– Chúng ta có thể sử dụng phủ định trực tiếp với các động từ phương thức sau: can, could, must, may, might, would, should.

Ví dụ: không thể (không thể), không thể (không thể), không được (phải không), có thể không, có thể không, sẽ không (sẽ không), không nên (không nên).

– Phủ định của “must”: dùng một động từ phụ (no, no, no, …) trước “must”.

Ví dụ:

Anh ấy không phải làm việc vào cuối tuần.

(Anh ấy không phải làm việc vào cuối tuần).

– Phủ định của “should”: không nên.

Ví dụ:

Bạn không nên làm việc cho công ty đó.

(Bạn không nên làm việc cho công ty đó).

Dưới đây là một số kiến ​​thức về modal verb và cách sử dụng phổ biến của chúng. Tôi hy vọng bạn đã tìm thấy một số thông tin hữu ích cho mình.

Để cập nhật nhiều kiến thức hữu ích, hãy truy cập website Soho RiverView của chúng tôi hàng ngày nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button