Tổng hợp

Lợi Nhuận Thuần Là Gì? Cách Chính Xác Nhất Để Tính Toán Lợi Nhuận Sinh Lời

Khái niệm lợi nhuận thuần là gì? Cách chính xác nhất để tính toán lợi nhuận ròng là gì? Những chia sẻ sau đây nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm liên quan đến lợi nhuận. Từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề.

loi-nhuan-thuan-4-a1-sohoriverview

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Mục đích của bút toán này là phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp, tức là số chênh lệch giữa thu nhập hiện có sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, bao gồm cả giá thành của toàn bộ sản phẩm và vật tư tiêu hao.

Công thức tính lợi nhuận ròng

Lợi nhuận hoạt động ròng = Thu nhập ròng – Chi phí bán hàng + (Thu nhập tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

hoặc:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = thu nhập ròng – giá vốn của tất cả các sản phẩm đã bán trong kỳ hiện tại.

ở đó:

Thu nhập ròng: Là thu nhập thu được từ việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ sau khi được trừ các khoản như chiết khấu hàng bán, thuế tiêu thụ, hàng bán bị trả lại, chiết khấu, thuế thương mại, thuế xuất nhập khẩu …

Giá vốn hàng bán: Theo cách hiểu đơn giản nhất là tổng chi phí để tạo ra một sản phẩm. Các chi phí liên quan đến giá vốn bán hàng bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí vận chuyển, chi phí nhân công trực tiếp.

Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm lãi cho thuê tài chính, tiền bản quyền, cổ tức, lãi cho vay vốn và lợi nhuận do doanh nghiệp phân bổ trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Chi phí tài chính: là chi phí cho các hoạt động tài chính

loi-nhuan-thuan-4-a2-sohoriverview

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Tỷ suất lợi nhuận ròng, còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ lợi nhuận trên doanh số bán hàng. Các khoản chi phí này nhằm thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận ròng cao sẽ có lợi thế cạnh tranh về kiểm soát chi phí so với các doanh nghiệp khác. Đây cũng là chỉ số báo cáo tài chính được các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư rất quan tâm.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng là:

Tỷ suất lợi nhuận ròng = lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần

Chỉ số này không chỉ hữu ích đối với chủ doanh nghiệp mà còn rất có giá trị để các nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời và từ đó đưa ra quyết định đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận ròng cũng là một yếu tố quan trọng giúp các nhà cung cấp tín dụng đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay. Từ đây, họ sẽ đánh giá khả năng trả lãi của khoản vay của doanh nghiệp. Ngoài ra, thông qua chỉ tiêu này, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể kiểm soát trực tiếp các vấn đề chi phí và kết quả của các quyết định quản lý.

Xác định tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu

Khi người nộp thuế theo dõi và tính toán riêng các yếu tố thu nhập và chi phí của từng lĩnh vực thì sử dụng công thức tỷ suất lợi nhuận ròng sau khi trừ chi phí, lãi tiền vay và thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên doanh thu thuần tương ứng của lĩnh vực kinh doanh.

Người nộp thuế có thể tính và theo dõi riêng thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không thể tính và theo dõi riêng chi phí phát sinh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chi phí được phân bổ theo tỷ lệ thu nhập của từng bộ phận. Tỷ suất lợi nhuận ròng không bao gồm chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng dựa trên thu nhập ròng tương ứng với từng lĩnh vực kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế không theo dõi, tính toán riêng thu nhập, chi phí của từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận ròng sau khi trừ chi phí lãi vay và các loại thuế, phí, tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần thực hiện theo đến bộ phận có tỷ trọng cao nhất.

Tóm tắt vấn đề: Trên đây là những kiến ​​thức cơ bản về lãi ròng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho câu hỏi lãi ròng là gì? Cũng như xác định tầm quan trọng của lợi nhuận thuần đối với định hướng tương lai của doanh nghiệp.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button