Tổng hợp

Lệnh ATC Trong Giao Dịch Chứng Khoán? Các Tính Năng Và Ví Dụ Cụ Thể Của Lệnh ATC

Các lệnh ATC chỉ xuất hiện 15 phút sau khoảng thời gian khớp lệnh cuối cùng của phiên giao dịch, nhưng là những lệnh hiệu quả nhất. Vậy lệnh ATC là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về lệnh ATC trong giao dịch chứng khoán.

lenh-atc-trong-giao-dich-chung-khoan-3-a10-sohoriverview

Lệnh ATC là gì?

Lệnh ATC (viết tắt của At The Close) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở giá đóng cửa.

Cụ thể, lệnh ATC sẽ có một giá trị duy nhất trong thời gian khớp lệnh thông thường để xác định giá đóng cửa của 15 phút cuối (gọi tắt là khoảng thời gian ATC). Trong giờ ATC, các lệnh mua và bán không được khớp ngay lập tức mà được thu thập trong vòng 15 phút và được xếp theo chiều mua và bán. Sau đó, nó sẽ khớp với giá nào là khối lượng lớn nhất, sau đó sẽ được sử dụng làm giá đóng cửa (giá ATC). Một lệnh mua hoặc bán theo giá ATC được gọi là lệnh ATC.

lenh-atc-trong-giao-dich-chung-khoan-3-a8-sohoriverview

Lệnh ATC là lệnh mua hoặc bán chứng khoán theo giá đóng cửa

Đặc điểm của Lệnh ATC trong giao dịch chứng khoán

Sau khi hiểu rõ khái niệm về lệnh ATC trong chứng khoán, nhà đầu tư cần nắm được một số đặc điểm của lệnh này như sau:

Lệnh ATC chỉ có hiệu lực trong thời gian khớp lệnh thông thường (thời gian ATC) xác định giá đóng cửa.

Cuộc họp ATC được tổ chức từ 14:30 đến 14:45.

Trong khi khớp lệnh, lệnh ATC được ưu tiên hơn lệnh giới hạn (LO).

Lệnh ATC được nhập vào hệ thống trong thời gian khớp lệnh thông thường (10h15 đến 10h30) để xác định giá đóng cửa.

Lệnh ATC không được hủy, thêm hoặc sửa đổi trong các giao dịch chứng khoán.

Nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện đầy đủ, lệnh sẽ tự động bị hủy sau khi giá đóng cửa được xác định.

Chỉ thị ATC chỉ áp dụng cho HoSE và HNX, không áp dụng cho UPCoM.

Giá giao dịch trong lệnh ATC sẽ tuân theo giá thị trường, vì vậy lệnh ATC không có giá cố định và được xác định vào thời điểm đóng cửa.

Xem thêm: Phiên giao dịch chứng khoán là gì?

lenh-atc-trong-giao-dich-chung-khoan-3-a9-sohoriverview

Lệnh ATC không có giá cố định và được xác định khi đóng cửa

Nguyên tắc khớp lệnh ATC

Khi khớp lệnh, việc mua và bán chứng khoán trong giao dịch được thực hiện theo các nguyên tắc khớp lệnh cụ thể. Đối với lệnh ATC, chứng khoán sẽ được mua và bán trên cơ sở ưu tiên về giá và thời gian, như sau:

Ưu tiên giá: Các lệnh mua với giá cao hơn hoặc bán với giá thấp hơn sẽ được thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian: Nếu lệnh mua hoặc lệnh bán được thực hiện ở cùng một mức giá, hệ thống sẽ ưu tiên nhập lệnh sớm hơn.

Khi giá đóng cửa được xác định, lệnh giao dịch sẽ được nhập vào hệ thống. Tuy nhiên, giá chính xác sẽ không được ghi, chỉ hiển thị chữ ATC.

Ví dụ minh họa về lệnh ATC

Để hiểu rõ hơn về lệnh ATC là gì, chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ minh họa như hình bên dưới. Dưới đây là tóm tắt 15 phút về cuộc họp ATC cho một cổ phiếu. Giá chỉ là giá ATC và 5 giá, tính theo khối lượng mua và bán. Giá có khối lượng khớp lệnh lớn nhất là giá ATC.

Khối lượng MUA Giá Khối lượng BÁN
100.000 ATC 50.000
120.000 39 80.000
90.000 40 100.000
100.000 41 150.000
70.000 42 120.000
80.000 43 100.000

Đầu tiên, cần xác định tổng khối lượng chấp nhận mua và bán ở từng mức giá. Đối với đơn hàng mua, ưu tiên người mua với giá cao. Tổng nghiệm thu được tính như sau:

Ở tuổi 43, có 100.000 cổ phiếu được mua ở mức giá chấp nhận được của ATC và thêm 80.000 cổ phiếu được mua ở mức giá 43. Do đó, tổng khối lượng chấp nhận mua ở mức 43 sẽ là 180.000 cổ phiếu.

Ở mức giá 42, 100.000 cổ phiếu đặt mua tại ATC sẽ được chấp nhận mua ở mức giá đó, 80.000 cổ phiếu được chấp nhận mua ở số 43 cũng sẽ được chấp nhận mua ở mức giá thấp hơn là 42 và thêm 70.000 cổ phiếu được đồng ý mua ở một mức giá phù hợp. 42. Do đó, tổng số lượng chấp nhận mua ở 42 sẽ là 250.000.

Hãy tưởng tượng bạn sẽ tính toán tổng khối lượng chấp nhận mua ở mức giá còn lại.

Ngược lại, đối với các lệnh bán, thị trường thích người bán định giá thấp hơn. Tổng số tiền bán hàng được chấp nhận được tính như sau:

Ở mức giá 39, 50.000 cổ phiếu bán tại ATC cũng sẽ được chấp nhận bán với giá 39, cộng với 80.000 cổ phiếu được bán ở giá 39. Vì vậy, tổng số lượng bán được ở 39 sẽ là 130.000.

Ở mức 40, 50.000 cổ phiếu được bán trên ATC cũng sẽ được chấp nhận ở mức giá đó, 80.000 cổ phiếu được chấp nhận ở mức giá 39, chúng cũng sẽ được chấp nhận ở mức giá cao hơn là 40, và 100.000 cổ phiếu khác sẽ được chấp nhận ở mức giá 40 Bán 40. Do đó, tổng số lượng chấp nhận bán ở giá 39 sẽ là 230.000.

Hãy tưởng tượng bạn sẽ tính toán tổng khối lượng được chấp nhận bán ở mức giá còn lại.

Tổng khối lượng chấp nhận mua Khối lượng MUA Giá Khối lượng BÁN Tổng khối lượng chấp nhận bán
100.000 ATC 50.000
560.000 120.000 39 80.000 130.000
440.000 90.000 40 100.000 230.000
350.000 100.000 41 150.000 380.000
250.000 70.000 42 120.000 500.000
180.000 80.000 43 100.000 600.000

Tiếp theo, chúng tôi sẽ so sánh để xác định tổng khối lượng mà mỗi giá có thể khớp. Cụ thể, tại mức giá 39, tổng khối lượng chấp nhận mua là 560.000 đơn vị, trong khi tổng khối lượng chấp nhận bán chỉ là 130.000 đơn vị nên tổng khối lượng khớp lệnh tối đa là 130.000 đơn vị. Tương tự như vậy, chúng tôi tính toán tổng khối lượng cho các trận đấu giá khác nhau. Và ở mức giá 41, tổng kích thước khớp tối đa là 350,000, vì vậy giá 41 này sẽ được sử dụng làm giá đóng cửa hoặc được gọi là giá ATC.

Tổng khối lượng chấp nhận mua Khối lượng MUA Giá Khối lượng BÁN Tổng khối lượng chấp nhận bán Tổng khối lượng khớp
100.000 ATC 50.000
560.000 120.000 39 80.000 130.000 130.000
440.000 90.000 40 100.000 230.000 230.000
350.000 100.000 41 (Giá đóng cửa/ giá ATC) 150.000 380.000 350.000
250.000 70.000 42 120.000 500.000 250.000
180.000 80.000 43 100.000 600.000 180.000

Đối với người mua, bất kỳ ai đặt lệnh mua tại ATC, 43, 42 và 41 đều có thể mua cổ phiếu của họ với cùng mức giá 41. Đối với người bán, những người đặt lệnh bán tại ATC, 39, 40 đều bán được cổ phiếu của họ, người đặt lệnh bán ở mức giá phổ biến là 41, chỉ khớp được 120.000 cổ phiếu trong tổng số 150.000 cổ phiếu bán ra. Các cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy, các lệnh cũ nhất sẽ được khớp và các lệnh sau sẽ bị hủy hoặc chờ phiên ATO.

Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp khái niệm về lệnh ATC trong chứng khoán và cách sử dụng nó hiệu quả. Lệnh ATC là lệnh giúp nhà đầu tư kiếm lời khi giao dịch khi đóng cửa, tuy nhiên nếu nhà đầu tư chưa hiểu rõ về thị trường thì không nên sử dụng lệnh này quá mức. Vì để đặt lệnh ATC hiệu quả nhất, bạn phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, lâu dài.

Nếu bạn là nhà đầu tư mới và chưa có nhiều kiến ​​thức chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán, bạn có thể tham khảo hình thức đầu tư quỹ mở. Trong số các quỹ mở hiện có trên thị trường, quỹ do Wiener Capital quản lý đã dẫn đầu thị trường về lợi nhuận vào năm 2021. Đầu tư vào Quỹ mở Wiener, vì đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, bạn có thể yên tâm rằng trực tiếp lập kế hoạch, phân tích và Đánh giá thị trường để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả nhất. Bạn chỉ cần theo dõi lợi nhuận của mình để kiếm thêm thu nhập. Chúc bạn thành công./.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button