Tổng hợp

Tìm Hiểu Khấu Hao Là Gì?

Trong chuyên mục các bài viết về tài chính doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ với bạn khái niệm khấu hao là gì và phương pháp khấu hao.

khau-hao-la-gi-5-a1-sohoriverview

Khấu hao là gì?

Khấu hao là một phương pháp kế toán phân bổ chi phí trong suốt thời gian hữu dụng của tài sản hữu hình cho đến khi giá trị của tài sản đó bằng không hoặc không đáng kể.

Doanh nghiệp khấu hao tài sản dài hạn cho các mục đích thuế và kế toán. Đối với mục đích tính thuế, một doanh nghiệp có thể khấu trừ nguyên giá tài sản hữu hình đã mua của mình như một chi phí kinh doanh.

Một số tài sản cố định thường xuyên bị khấu hao, chẳng hạn như nhà cửa, đồ nội thất, thiết bị văn phòng, máy móc, v.v.

Ví dụ về khấu hao:

Công ty A mua một chiếc xe tải giao hàng trị giá 50.000 đô la với tuổi thọ dự kiến ​​là 5 năm và công ty có thể chi một phần trong số 50.000 đô la mỗi năm cho việc bán hàng có tuổi thọ là 5 năm. Điều này sẽ làm giảm dần thu nhập chịu thuế của công ty. Trong khi đó, kế toán của Công ty A giảm giá trị của chiếc xe tải trên bảng cân đối kế toán cho đến khi nó có giá trị bằng không.

Ý nghĩa của khấu hao

Việc trích khấu hao tài sản cố định hợp lý là yếu tố quan trọng để xác định đúng giá thành sản phẩm để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc trích khấu hao tài sản cố định hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nguồn vốn trích khấu hao, cập nhật máy móc, thiết bị, công nghệ kịp thời.

Phương pháp khấu hao

Có ba phương pháp tính khấu hao thường được sử dụng:

Khấu hao theo đường thẳng

Khấu hao theo đường thẳng là phương pháp khấu hao đơn giản và thông dụng nhất. Sử dụng phương pháp này, tỷ lệ khấu hao của tài sản là như nhau trong suốt thời gian sử dụng.

Công thức tính khấu hao theo đường thẳng như sau:

Chi phí khấu hao hàng năm = chi phí tài sản cố định / thời gian khấu hao.

Ví dụ: Một công ty sản xuất mua một chiếc máy với giá 80.000 USD có tuổi thọ 10 năm. Sau đó, chi phí khấu hao hàng năm trong mười năm tiếp theo được trình bày trong bảng dưới đây

Năm Chi phí khấu hao

1 8000

2 8000

3 8000

4 8000

5 8000

6 8000

7 8000

8 8000

9 8000

10 8000

khau-hao-la-gi-5-a2-sohoriverview

Phương pháp khấu hao số dư giảm dần

Phương pháp khấu hao được tính như sau: Giá trị năm khấu hao bằng nguyên giá của tài sản trong năm khấu hao nhân với tốc độ khấu hao nhanh.

Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCD = giá trị ròng của TSCD x tỷ lệ khấu hao nhanh.

ở đó:

Tỷ lệ khấu hao tăng tốc (%) = tỷ lệ khấu hao theo đường thẳng x hệ số điều chỉnh.

Tỷ lệ khấu hao tài sản theo đường thẳng (%) = (1 / Thời gian khấu hao TSCD) x 100

 

Hệ số điều chỉnh dựa trên thời gian khấu hao TSCD được trình bày trong bảng dưới đây.

Hệ số điều chỉnh khấu hao tài sản cố định (lần)

Lên đến 4 năm (t <, = 4 năm) 1,5

Trên 4 đến 6 năm (4 năm <t <, = 6 năm) 2.0

Trên 6 năm (t> 6 năm) 2,5

Ví dụ: (Đang cập nhật)

Phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Theo phương pháp khấu hao theo lô, thời gian sử dụng hữu ích của tài sản được biểu thị bằng tổng số đơn vị sản phẩm dự kiến ​​được sản xuất.

Công thức tính khấu hao theo sản phẩm như sau:

Số khấu hao TSCĐ hàng tháng = số lượng sản phẩm sản xuất ra trong tháng × số khấu hao bình quân của đơn vị sản phẩm.

ở đó:

Khấu hao bình quân trên một đơn vị sản phẩm = nguyên giá / sản lượng TSCĐ tính theo công suất thiết kế.

Ví dụ: (Đang cập nhật)

Khấu hao là một phần quan trọng của hồ sơ kế toán và giúp các công ty duy trì báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán hợp lý, đồng thời ghi nhận lợi nhuận phù hợp. Qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã hiểu được khấu hao là gì và cách tính nó như thế nào. Nếu bạn có góp ý gì cho chúng tôi, đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button