Tổng hợp

Tham khảo danh sách học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập tiếng Anh là học bổng khuyến khích Học sinh, sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt được xét tặng học bổng theo thang điểm do Nhà trường quy định.

Xem Thêm: Cách Nhận Biết Cung Cầu Là Gì?

Danh sách Học bổng khuyến khích học tập

Trường Đại học Ngoại Thương

Danh sách sinh viên nhận học HB KKHT nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021 (Học bổng E) tại trụ sở chính Hà Nội Hits: 985
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT dành cho sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt (học bổng B) học kỳ 2, năm học 2019-2020. Hits: 2255
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (học bổng C) học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hits: 806
Danh sách học bổng KKHT dành cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt (học bổng A) học kỳ 2, năm học 2019-2020 (Chính thức) Hits: 3766
Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng E) Hits: 1571
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) tại Trụ sở chính Hà Nội học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hits: 1933
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT dành cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt (học bổng A) học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hits: 13893
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Chính thức) Hits: 6666
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) tại Trụ sở chính Hà Nội Học kỳ 1, Năm học 2019-2020 Hits: 3642
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – HK1, năm học 2019-2020 Hits: 14298
Danh sách sinh viên nhận học bổng kkht cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch covid 19 (học bổng c1) Hits: 2115
Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 dự kiến được nhận học bổng KKHT Hits: 3463
Thông báo xét học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid 19 (Học bổng C1) Hits: 5584
Thông báo về các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 tại Trụ sở chính Hà Nội Hits: 15807
Danh sách sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đặc biệt chính thức được nhận học bổng KKHT Hits: 6183
Danh sách sinh viên chính thức được nhận HB KKHT HK2, năm học 2018-2019 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 2674
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẠT KQHT TỐT DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT (HỌC BỔNG C) HK 2, NĂM HỌC 2018-2019 Hits: 2026
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT (HỌC BỔNG B) HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 Hits: 2372
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 2 năm học 2018-2019 (chính thức) Hits: 9263
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) tại Trụ sở chính Hà Nội – Học kỳ 2, Năm học 2018-2019 Hits: 2254
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 Hits: 10661
Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 2798
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẠT KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT DỰ KIẾN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KKHT (HỌC BỔNG C), HỌC KỲ 1, 2018-2019 Hits: 3719
Danh sách sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – Học kỳ 1, năm học 2018-2019 Hits: 4988
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 1, Năm học 2018-2019) Hits: 4186
Danh sách sinh viên được nhận học bổng Khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2018-2019 (chính thức) Hits: 12774
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập, học kỳ 1 năm học 2018-2019 Hits: 8380
Các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019 Hits: 17904
Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt được nhận học bổng KKHT nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 Hits: 3607
Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 3548
Danh sách sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt dự kiến được nhận học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 Hits: 3012
Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng KKHT Hits: 2508
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 (chính thức) Hits: 8430
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 2, Năm học 2017-2018) Hits: 3565
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng Khuyến khích học tập – học kỳ 2 năm học 2017-2018 Hits: 6176
Danh sách sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt (CLC, CTTT) được nhận học bổng KKHT – Kỳ 1 năm học 2017-2018 (chính thức) Hits: 4952
Danh sách sinh viên các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến dự kiến được nhận học bổng KKHT, kỳ 1 năm học 2017-2018 Hits: 5319
Danh sach sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dự kiến được nhận học bổng KKHT, kỳ 1 năm học 2017-2018 Hits: 2918
Học kỳ 1 năm học 2017-2018: Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập (chính thức) Hits: 8683
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2017-2018 Hits: 16316
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 1, Năm học 2017-2018) Hits: 5531
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẠT KQHT TỐT ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KKHT NHÂN DỊP TẾT MẬU TUẤT 2018 Hits: 4569
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HB KKHT DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 Hits: 3083
Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 6178
Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập Hits: 3979
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Chính thức) Hits: 9999
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 2, Năm học 2016-2017) Hits: 4030
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 Hits: 16719
Danh sách sinh viên các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (chính thức) Hits: 4487
Danh sách dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh Hits: 4181
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2016-2017 Hits: 8267
Thông báo xét chọn học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Hits: 7051
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – Học kỳ 1 năm học 2016-2017 Hits: 19237
Các loại học bổng dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016-2017 Hits: 23832

Tìm Hiểu: Nhà Tiền Chế Là Gì?

Hy vọng bài viết về chủ đề Học bổng khuyến khích học tập trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

Để cập nhật nhiều kiến thức hữu ích, hãy truy cập website Soho RiverView của chúng tôi hàng ngày nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button