Tổng hợp

EBITDA là gì? Ý nghĩa và cách tính? So sánh EBITDA và EBIT

EBITDA là gì? là viết tắt của Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tức EBITDA, EBITDA. Đây là thuật ngữ được sử dụng để mô tả lợi nhuận trước thuế của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Lợi nhuận vẫn bao gồm thuế, tiền vay và không trừ khấu hao.

ebitda-la-gi-2-a10-sohoriverview

EBITDA là gì?

Chúng ta vẫn quen thuộc với công thức tính lợi nhuận ròng:

Thu nhập ròng = Tổng thu nhập – Chi phí đầu tư – Tiền lãi – Thuế

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có cơ cấu nợ và vốn vay giống nhau. Do đó, phần thuế và phần tài sản cũng khác nhau. Theo quan điểm của nhà đầu tư, EBITDA là cơ sở quan trọng để đánh giá tiềm năng phát triển trong tương lai của một công ty.

Công thức EBITDA

ebitda-la-gi-2-a8-sohoriverview

Công thức EBITDA

Để tính lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng một trong 3 công thức sau:

• EBITDA = tổng thu nhập sau thuế + thuế + lãi vay + chi phí khấu hao

• EBITDA = tổng thu nhập trước thuế + lãi vay + chi phí khấu hao

• EBITDA = EBIT + chi phí khấu hao

ở đó:

• Dữ liệu về lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, thuế, khấu hao và lãi vay mà bạn có thể thấy trong báo cáo tài chính hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

• Ebit được lấy từ bảng hoạt động kinh doanh.

Ví dụ, tổng thu nhập trước thuế của bạn trong năm qua là 10 tỷ đồng, lãi vay là 3 tỷ đồng và chi phí khấu hao là 1 tỷ đồng. tôi đoán

Ebitda = Lợi nhuận sau thuế + thuế + lãi vay + khấu hao = 10 + 3 + 1 = 14 tỷ đồng.

Ý nghĩa của EBITDA

Ngoài lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, khả năng sinh lời và các chỉ tiêu khác… EBITDA có ý nghĩa quan trọng đối với các công ty và nhà đầu tư.

Loại bỏ 2 chi phí là:

• Chi phí lãi vay liên quan đến nợ (tức là cấu trúc vốn), và…

• Các khoản thuế liên quan đến thuế (doanh nghiệp có nhận được lợi ích về thuế không?)

EBIT giúp tập trung vào khả năng tạo thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn.

EBIT giúp bạn xem xét:

• Công ty kiểm soát chi phí tốt như thế nào?

• Làm thế nào để hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn có thể tạo ra lợi nhuận khi bạn không phải lo lắng về thuế và lãi vay?

• Doanh nghiệp có tạo ra đủ doanh thu để có lãi, nợ dịch vụ và tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra khác không?

Từ đó, chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể:

• Đánh giá chính xác hơn về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có những nhận định chính xác về tiềm năng phát triển trong tương lai.

• Loại bỏ các yếu tố kế toán nhằm tạo ra tình hình tài chính hoàn hảo nhất cho công ty và doanh nghiệp.

• Giúp làm đẹp báo cáo tài chính và tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Vai trò của EBITDA trong phân tích kinh doanh

EBITDA đã loại bỏ các chi phí ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. EBITDA loại bỏ ba yếu tố bao gồm lãi vay, thuế và khấu hao.

Vai trò của EBITDA là gì trong phân tích lãi (tiền lãi)

Lý do loại trừ lãi vay là do cấu trúc tài chính của mọi doanh nghiệp không hoàn toàn giống nhau. Do đó, chi phí lãi vay sẽ biến động theo. Nợ càng nhiều thì lãi suất càng cao. Ngoài ra, việc khấu trừ thuế cũng có thể được coi là tiền lãi. Chúng là một công cụ được nhiều doanh nghiệp sử dụng làm lá chắn thuế.

ebitda-la-gi-2-a9-sohoriverview

tax (thuế)

EBITDA cũng không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì yếu tố này dễ ảnh hưởng đến lãi vay và nhiều loại phí khác. Điều này làm cho kết quả lãi ròng thực tế không chính xác.

Khấu hao và khấu hao

Yếu tố khấu hao mang tính chủ quan nên cũng sẽ bị loại khỏi EBITDA. Nó làm cho việc so sánh lợi nhuận giữa các doanh nghiệp hoặc các ngành chính xác hơn và dễ dàng hơn bằng cách loại bỏ nhiều yếu tố không cần thiết.

nhận được kết luận

Sau những chia sẻ của Banktop, hy vọng mọi người đã biết EBITDA là gì. Nó cũng có thể giúp bạn hiểu khi nào nên sử dụng EBITDA và khi nào không nên kết hợp kết quả EBITDA vào đánh giá kinh doanh.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button