Day: May 28, 2022

  • Tác dụng phụ của prep là gì và Điều trị

    Tác dụng phụ của prep là gì và Điều trị

    PrEP là việc sử dụng thuốc kháng vi rút (ARV) để ngăn ngừa lây nhiễm HIV ở những người có nguy cơ cao chưa bị nhiễm HIV. PrEP có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV và là một phương pháp rất hiệu quả để ngăn ngừa lây nhiễm HIV. Tuy […]